A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk
PLÁNOVANÁ ČINNOSŤ  >  TÝŽDENNÝ PLÁN ČINNOSTI A OHROZENÉ PRIESTORY


MAPA ohrozených priestorov klikni sem
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky
________________________________________________________________________   
V uvedených termínoch a časoch je vstup na uvedenú časť VO Záhorie zakázaný!
Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života!

Kontakt:  Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Plánovacie oddelenie a informácie o skúškach: +421 34 6970 206, +421 34 6970 207
Dispečer: +421 34 6970 210