A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk
Sťažnosti a odvolania
pre otvorenie dokumentu klikni sem
SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA
Zákazník VTSÚ Záhorie môže svoje sťažnosti a odvolania podávať na adresu:

chovancova.alzbeta@vtsu.sk

blahova@vtsu.sk
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky