A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk
PLÁNOVANÁ ČINNOSŤ  >  MESAČNÝ PLÁN ČINNOSTI


___________________________________________________________________________________

Týždenná aktualizácia plánu činnosti a mapa ohrozených priestorov VVP Záhorie s vyznačenými cieľovými plochami sú zverejnené na webových stránkach MO SR www.mod.gov.sk (Plán činnosti vo VO) a VTSÚ Záhorie www.vtsu.sk.

Riadna pracovná doba VTSÚ Záhorie je:
Pondelok - Štvrtok od 6.05 hod. do 14.35 hod.
Piatok                    od 6.05 hod. do 11.35 hod.

V uvedených dňoch nie je možný vstup do VVP Záhorie, pokiaľ nieje v týždennom pláne uvedené inak!

Upozornenie:
Týmto upozorňujem, že vstup do Vojenského výcvikového priestoru predstavuje reálne ohrozenie života a platí „zákaz vstupu na cieľové plochy, manipuláciu s nájdeným materiálom, zber druhotných surovín a prísne dodržiavanie protipožiarnych nariadení“.
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky