A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk


SPRÁVA MAJETKU  >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Verejné obstarávanie od roku 2015 je zverejňované na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie
(www.uvo.gov.sk) a na webovej stránke Elektronického kontraktačného systému (https://www.eks.sk).


Rok 2014

• Zákazky podľa § 9 ods. 9 v znení § 155m ods. 13, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
Podrobnosti: klikni sem

• Podlimitné zákazky:
Dodávka pohonných hmôt - súťažné podklady. Podrobnosti: klikni sem
- formulár § 41, časť „Ostatné“. Podrobnosti: klikni sem

• Zverejňovanie súhrnných správ o elektronických aukciách (podľa uznesenia vlády SR číslo 805/2010 zo dňa 17.
novembra 2010). Podrobnosti: klikni sem

Rok 2013

• Zákazky podľa § 9 ods. 9 v znení § 155m ods. 13, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
Podrobnosti: klikni sem

• Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- €.
Podrobnosti: klikni sem

• Podprahové zákazky - súťažné podklady:
Dodávka pohonných hmôt.
- formulár § 41, časť „Ostatné“.  Podrobnosti: klikni sem
- formulár § 41, časť „Kritéria“.  Podrobnosti: klikni sem

• Podlimitné zákazky od 1.7.2013.
Dodávka elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich
sieťových služieb - súťažné podklady.
- formulár § 41, časť „Ostatné“. Podrobnosti: klikni sem
- formulár § 41, časť „Kritéria“.  Podrobnosti: klikni sem
- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Podrobnosti: klikni sem
- správa o zákazke. Podrobnosti: klikni sem

Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou - súťažné podklady. 
- formulár § 41, časť „Ostatné“. Podrobnosti: klikni sem
- formulár § 41, časť „Kritéria“.  Podrobnosti: klikni sem
- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Podrobnosti: klikni sem
- správa o zákazke. Podrobnosti: klikni sem

• Zverejňovanie súhrnných správ o elektronických aukciách (podľa uznesenia vlády SR číslo 805/2010 zo dňa 17.
novembra 2010).  Podrobnosti: klikni sem

Rok 2012

• Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- €.
Podrobnosti: klikni sem

• Podprahové zákazky - súťažné podklady.
Oprava fasády delostreleckých dielní.

• Zverejňovanie súhrnných správ o elektronických aukciách (podľa uznesenia vlády SR číslo 805/2010 zo dňa 17.
novembra 2010). Podrobnosti: klikni sem

Rok 2011

• Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- €.
Podrobnosti: klikni sem

• Podprahové zákazky - súťažné podklady.
Dodávka pohonných hmôt.

• Zverejňovanie súhrnných správ o elektronických aukciách (podľa uznesenia vlády SR číslo 805/2010 zo dňa 17.
novembra 2010). Podrobnosti: klikni sem
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky