A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk


Informácie o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu sú zverejňované na domovskej internetovej stránke ministerstva financií v časti Register ponúkaného majetku štátu - www.ropk.sk

SPRÁVA MAJETKU  >  PREBYTOČNOSŤ A NEUPOTREBITEĽNOSŤ MAJETKU
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky