A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk
KONTAKTY  > KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ing. František PETRÁŠ
riaditeľ VTSÚ

tel.: +421 34 651 4672
+421 34 6970 200
e-mail: riaditel@vtsu.sk
petras@vtsu.sk
Ing. Pavol HOLICKÝ
riaditeľ OARVS

tel.: +421 34 6970 237
e-mail: holicky@vtsu.sk
Ing. Karol MORÁVEK, PhD.
hlavný inžinier
zástupca riaditeľa VTSÚ
vedúci skúšobného laboratória

tel.: +421 34 654 5152
+421 34 6970 202
e-mail: zastupca@vtsu.sk
moravek@vtsu.sk
Ing. Samuel MALÁRIK
riaditeľ OBŠM

tel.: +421 34 6970 214
e-mail: malarik@vtsu.sk
Ing. Jozef BALÁŽ
riaditeľ OPRS

tel.: +421 34 6970 212
e-mail: balaz@vtsu.sk
Ing. Jozef MÁCHA
riaditeľ PBO

tel.: +421 34 6970 204
e-mail: macha@vtsu.sk
Ing. Andrej MEDŇANSKÝ
riaditeľ OLog

tel.: +421 34 6970 211
e-mail: mednansky@vtsu.sk
Ing. Lucia RUSŇÁKOVÁ
riaditeľ SkE

tel.: +421 34 6970 215
e-mail: rusnakova@vtsu.sk


VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky