A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk


KONTAKTY  >  FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24  pošta Senica
IČO: 00800902
DIČ: 2020656715
osoba registrovaná pre daň podľa §7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
(IČ DPH: SK2020656715)
Č. účtu: SK18 8180 0000 0070 0027 3641

Ing. Lucia Rusňáková
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
034/6970215, 0911/988178
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky